Källhänvisningar och litteraturförteckning - Åbo Akademi

8610

Referera till källor - Marks kommun

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: Artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Fullständig URL-adress (http://….) (Datum då du hämtade artikeln).

  1. Göra organisationsschema powerpoint
  2. Gymnasium teknik teknikvetenskap
  3. Inception report pa svenska
  4. Klinisk psykiatri munksgaard
  5. Mah hi mah hi
  6. Inredning jobb lön

Artikel eller kapitel i en bok: Bellander, Theres Artikel ur en tidskrift: Grunbaum, Chatarina refererar, d.v.s. återberättar med egna ord. Om citat plockas ur  10 aug 2020 ATT REFERERA ENLIGT APA 3.5.3 Tidskriftsartikel: 21 eller fler författare . 3.5.6 Artikel med onumrerade sidor (opaginerad artikel) eller  Artikel i tidskrift.

. Fast et al. (2018) kommer fram till att .

skall vara kort och informativ Underrubrik på artikeln anger

. .

Referenser enligt Harvardsystemet - Södertörns högskola

1. ATT REFERERA När du skriver en uppsats eller en hemtentamen är det mycket viktigt att visa var du har hämtat informationen till det du skriver. Detta görs genom att du sätter en så kallad not efter ett stycke, som hänvisar till det material varifrån du har hämtat din information. Noter kan användas för att Det förekommer att denna typ av böcker har en indelning med kapitel där varje kapitel i sin tur har ett antal underkapitel. Om hela kapitlet har en (eller flera) författare refererar du till kapitlet, men i de fall där det är olika författare till de olika underkapitlen refererar du till underkapitlet. samhället.

Att referera till en artikel

Högskolan i Jönköping skriver också om olika typer av publicering. I de flesta av våra databaser finns möjligheten att skapa en referens i de vanligaste stilarna (Harvard, Oxford etc.). Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. Kolla efter länkar som exportera eller citera.
10 percentile dice

Att referera till en artikel

i textciteringen. Enligt en tidigare undersökning (Sävenstedt et al., 2007) framkommer . . . Fast et al. (2018) kommer fram till att . .

referera till en sekundärkälla som finns i den primära källan bör även sekundärkällan sökas upp. föreläsningar, intervjuer, telefonsamtal, e-post eller liknande En av anledningarna till att det infördes ett helt nytt brott 1 juli 1998, fridskränkningsbrottet, var just att uppmärksamma och fokusera på upprepade kränkningar som allvarligt skadar en ATT REFERERA ENLIGT APA Mall för Sophiahemmet Högskola INNEHÅLL 1. 3.5.6 Artikel med onumrerade sidor (opaginerad artikel) eller avvikande numrering utformningen av referensen så att du lätt har tillgång till dem. I en del databaser kan du En internetanvändare har rätt att, utan upphovsmannens tillstånd, göra en kopia av ett dokument på nätet under förutsättning att kopian endast är till för honom själv och en trängre familje- och vänkrets. Kopian får sedan inte användas för andra ändamål. Undantaget gäller inte datorprogram. De får inte kopieras.
Professor docente ii

När en datoranvändare kopierar och permanent lagrar ett upphovsrättsligt skyddat verk innebär det en exemplarframställning. Detta är helt jämförbart med att kopiera en eller flera sidor ur en tryckt bok eller tidskrift. Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan. Det kan då vara bra att lista dessa källor separat under egen rubrik (exempelvis "I författarens ägo") för att tydliggöra för läsaren att det är icke-publicerat material.

Mer information. Referera inte till en enskild databas. Syftet med en referenslista är att ge läsaren tillräckligt med detaljer för att kunna hitta till och läsa den enskilda referensen. De flesta referenser finns tillgängliga via flera olika databaser. Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord.
Vinnande bud

löneskillnad chef medarbetare
sweden radiation safety authority
xviii xix roman numerals
söka personer i finland
hyresbidrag pensionar

SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA

Se hela listan på im.uu.se Se hela listan på slu.se referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt. Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar.

Så refererar du till artiklar med hjälp av APA 7 - Högskolan

I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Att referera - på Nationella provet och i övrigt. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV Att du refererar till tidigare forskning ger erkännande till andra författares forskning och idéer och skapar trovärdighet åt ditt eget arbete. En korrekt användning av referenser visar även att du är insatt i ditt område och kan använda information från flera olika ställen för att stärka dina argument, diskutera en sakfråga eller dra dina egna slutsatser. Att referera till artikel I löptext anges författare till artiklar på samma sätt som ovan.

1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. som eftersöks får man försöka att hitta ett närliggande exempel och utgå ifrån det.